БАТЕРИИ ЗА РЕЗЕРВИРАНИ ЗАХРАНВАНИЯ (Стационарни)

Батериите за резервирани захранвания се използват, когато е необходима допълнителна мощност в режим на готовност, аварийни захранвания или комбинирана работа включваща определен брой цикли на заряд-разряд. Този тип батерии обикновено са свързани на подзаряд, като по този начин се поддържат постоянно заредени и могат да осигурят захранване във всеки един момент. Батериите за резервирани захранвания също така се използват за осигуряване на аварийна мощност, телекомуникационно оборудване, непрекъсваеми токозахранващи устройства и алтернативни източници за добив на енергия. Размерите на този тип батерии отговарят на международните стандарти за батерийни шкафове и стелажи.

  • Радио и ретранслаторни станции
  • Мобилни и стационарни комуникационни системи
  • Телекомуникационно и трансмисионно оборудване
  • Малки и средни фотоволтаични системи от промишлен тип
  • Обществени сгради (болници, банки, развлекателни центрове)
  • За възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни електроцентрали)
 

Медийни парньори:  Lap.bg    Riders Live                                                                                                                        Последвайте ни във FB